.

See on dokumendi vana versioon!


#REDIRECT [[arhitektuur:toogrupid:klassifikaatorid:xmlvormingud]]

Kasutusel olevad XML vormingud või standardid (märts, 2011):

Erinevates asutustes ja ametites täna kasutusel olevad XML-vormingud ja standardid klassifikaatorite andmete vahetamiseks:

Asutus XMLvormig või standard Kommentaarid Näited ja viited
Statistikaamet CLASET kõik hallatavad ja avaldatud klassifikaatorid on CLASET vormingus http://metaweb.stat.ee
RIK CLASET (EMTAK) EMTAK klassifikaator on CLASET vormingus EMTAK
Maanteeamet CLASET (Sõidukite register) Sõidukite register on CLASET vormingus
Maa-amet
E-Tervise SA klassifikaatorid on ETSA poolt loodud struktuuriga
Sotsiaalministeerium
Siseministeerium
Maksu- ja Tolliamet
Keskkonnaministeerium
PRIA
SMIT
RISO
RIA

XML vormingud ja standardid klassifikaatorite andmevahetuseks:

Omadus\Vorming OWL SDMX DDI CLASET GENERICODE
Nimi Web Ontology Language Statistical Data and Metadata Exchange Data Documentation Initiative Electronic Format for Exchange of Classifications
Haldav või kordineeriv organisatsioon W3C ISO DDI Alliance UN OASIS
Organisatsioonid kes teotavad või kasutavad IMF, Word Bank, Eurostat, OECD paljud ülikoolid, statistikaorgaisatsioonid, Word Bank Eurostat
Kasutusel Eestis Statistikaamet,
Skeemi esitusformaat DTD ()
Toetab klassifikaatorite semantika formaliseerimist jah ei ei
Toetab hierarhilisi klassifikaatoreid jah jah jah jah ei
Toetab linaarseid klassifikaatoreid jah jah jah jah jah
Toetab klassifikaatorite linkimist (vastavustabeleid) jah, klassifikaatori versioonide vahelised seosed ja elementide vastavuspaarid
Toeta klassifikaatorite andmevahtuset erinevate registrite vahel jah
Viited standardile http://www.ddialliance.org
Tööriistade olemasolu Claset ToolboxQR Code
QR Code xmlvormingud (generated for current page)